Certificerende instantie

Een certificerende instantie (CI) wordt in de gelegenheid gesteld om het CDG certificatieschema te toetsen middels het uitvoeren van een CDG audit. Om hiervoor in aanmerking te komen, zal de Stichting CDG met de CI een overeenkomst aangaan om een aantal zaken goed te regelen. Als schemabeheerder van het CDG certificatieschema is de Stichting vanuit de Raad voor Accreditatie (RvA) verplicht om met de CI hierover duidelijke afspraken te maken. 
De onderstaande CI's zijn bevoegd om een CDG audit uit te voeren:
 

MPS-ECAS
Postadres:
MPS-ECAS
Postbus 114
2678 ZJ De Lier

Bezoekadres:
Leehove 65 A
2678 MB De Lier

T: (0174) - 615 715
F: (0174) - 632 059
E: certificatie@ecas.nl
F: (0174) - 633 696 (secretariaat)


Schouten Certification & Inspection
Postadres:
Postbus 1
4280 CA Andel

Bezoekadres:
Burgstraat 12
4283 GG Giessen


T: (0183) - 446380
F: (0183)-448568
E: info@schoutencertification.nl