Handhaving en meldpunt

Handhaving
De Stichting heeft als doel zorg te dragen voor de uitvoering van de algemeen verbindendverklaring van de certificering voor de distribuanten in gewasbeschermingsmiddelen. Dit houdt onder andere in dat de Stichting zal toezien op de naleving van de bij de algemeen verbindendverklaring gestelde voorschriften. De Stichting zal dan ook van haar bevoegdheden gebruik maken door bedrijven voor de rechter te slepen die niet willen gehoorzamen. De Stichting maakt daarbij maximaal gebruik van het civiel recht en zal waar nodig de overheid(instanties) inschakelen om ondersteuning te bieden.

Meldpunt
Vanaf 1 januari 2010 moeten alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen voorkomen in het CDG register. Wanneer u kennis heeft of een vermoeden dat een bedrijf zich niet houdt aan de AVV voorschriften is het belangrijk dat u dit kenbaar maakt aan de Stichting CDG. Dit kan via onderstaande link.  Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via  e-mailadres:  info@stichtingcdg.nl of per telefoon via nummer 0182-750 310.

Ongeoorloofd handelen in gewasbeschermingsmiddelen kunt u hier melden.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van recente meldingen ongeoorloofd handelen.

 
Datum melding Status Type bedrijf Type melding Datum laatste statusupdate