Downloads CDG schema

Het schema Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen, afgekort CDG, bevat eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor het "CDG certificaat". Als een bedrijf een CDG certificaat heeft, betekent dit dat het bedrijf o.a. inzicht kan verschaffen in de in- en uitgaande stromen van gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf en dat het verhandelen van gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde wijze en volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving plaatsvindt. Naast het certificatieschema is ook het interpretatieschema vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen. Het interpretatieschema kan een extra handvat bieden voor de nadere uitwerking van het normonderdeel. De nieuwste versie van het CDG certificatieschema is opgenomen in onderstaande lijst. Deze versie is in werking getreden op het moment dat het definitieve besluit van de overheid tot voortzetting van de Algemeen Verbindend Verklaring in werking is getreden, op 7 april 2011.

De wijziging in het CDG Interpretatiedocument versie 3.4 t.o.v. de vorige versie is groen gearceerd.
 
 
CDG certificatieschema (versie 3.0) download
CDG interpretatiedocument (versie 3.4) download
CDG voorbeeldhandboek Opvragen
Checklist beoordeling proceskritische leveranciers download
Besluit AVV verlenging download
Vloeistofdicht -kerend bepaling download
Kettingbeding doorlevering CDG (Nederlandse versie) download
Kettingbeding doorlevering CDG (Engelse versie) download
Kettingbeding doorlevering CDG (Duitse versie) download
Stroomschema levering prof. gwb (versie jan. 2017) download
CDG Aanvraagformulier Bedrijfsregistratie download
Mutatieformulier CDG register download
Klachtenformulier
Klachtenprocedure
download
Opvragen
Reglement College van Beroep Opvragen
Registratiereglement download
Formulier registratie depothouder download
 
Formulier Gecontroleerde Distributie Vydate download
Formulier Gecontroleerde Distributie Wopro Oxamyl download
Formulier Gecontroleerde Distributie Admire/Kohinor/Wopro Imidacloprid download
Formulier Gecontroleerde Distributie Gaucho download
Formulier Gecontroleerde Distributie Calypso download
 
voorschriften voor vervoer, zoals o.a. vrijstellingen ADR
voorschriften tijdens vervoer, zoals o.a. tunnelcodes
  stuwage