Downloads CDG schema

Het schema Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen, afgekort CDG, bevat eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor het "CDG certificaat". Als een bedrijf een CDG certificaat heeft, betekent dit dat het bedrijf o.a. inzicht kan verschaffen in de in- en uitgaande stromen van gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf en dat het verhandelen van gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde wijze en volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving plaatsvindt. M.i.v. 1 januari 2024 is er geen interpretatiedocument meer. De nadere uitwerkingen die in het interpretatiedocument stonden zijn nu opgenomen in het nieuwe CDG certificatieschema. De nieuwste versie van het CDG certificatieschema is opgenomen in onderstaande lijst. Deze versie treedt op 1 januari 2024 in werking. Gelet op de aard van de wijzigingen wordt dit schema zonder overgangstermijn van kracht. De tekst via het officiële besluit tot Algemeen Verbindend Verklaring is er op dit moment nog niet. Mogelijk dat daardoor de tekst onder 2.1 (dat aangeeft waarop het schema betrekking heeft) nog iets verandert. Die bepaling moet namelijk naadloos aansluiten op het AVV besluit. Voor u als CDG deelnemer zal dat geen verschil maken.
 
 
CDG-schema:  
CDG certificatieschema (versie 5.0) download
   
CDG-checklists:  
1. Voorschriften t.a.v. opslag van gewasbeschermingsmiddelen uit de PGS15 download
2. Voorschriften t.a.v. opslag van gewasbeschermingsmiddelen <400 kg download
3. Beoordeling proces-kritische leveranciers download
4. (Inter)nationale handel stroomschema download
5. ICM teeltwijzer download
   
Overige documenten:  
Handleiding digitaal CDG-systeem download
Besluit hernieuwing algemeenverbindendverklaring  download
Registratiereglement download
Aanvraagformulier registratie CDG-deelnemer download
Aanvraagformulier registratie extern opslagbedrijf download
Mutatieformulier registratie CDG-deelnemer download
Klachtenformulier download
Klachtenprocedure opvragen
Reglement College van Beroep download
Meldformulier ongeoorloofd handelen download